سفارش تبلیغ
صبا

پروژه شبیه سازی سیستم مخزن مرتبه سوم برای درس کنترل دیجیتال مهندس کثیری

شامل M file ,simulink , word , pdf  فقط 60000

برای سفارش باشماره 09386638738تماس بگیرید.
تاریخ : پنج شنبه 93/10/11 | 5:0 صبح | نویسنده : مصطفی | نظر

پروژه شبیه سازی سیستم مخزن مرتبه سوم برای درس کنترل مدرن مهندس نعیمی

شامل M file ,simulink , word , pdf  فقط 60000

برای سفارش باشماره 09386638738تماس بگیرید.

 
تاریخ : پنج شنبه 93/5/16 | 9:53 عصر | نویسنده : مصطفی | نظر

 

 1. پروژه کنترل مدرن آماده با در نظر گرفتن تمامی نکات درس مدرن و بسیار عالی

 2. پروژه کنترل دیجیتال آماده با در نظر گرفتن تمامی نکات درس کنترل دیجیتال و غیر خطی و بسیار عالی

 3. پروژه کنترل هوشمند آماده با در نظر گرفتن تمامی نکات درس کنترل هوشمند و بسیار عالی

 4. کنترل دینامیک معکوس یک بازوری مکانیکی سطحی در حضور نامعینی ها و اغتشاشات

 5. کنترل حرکت بازوی مکانیکی

 6. مدل سازی غیر خطی خودروی الکتریکی

 7. کنترل بهینه غیر خطی سیستم جرثقیل حمل کانتینر با معادلات ریکاتی وابسته به حالت

 8. کنترل تطبیقی مبتنی بر ایده مدلهای چندگانه، کلیدزنی و تنظیم پیاده سازی بر دستگاه آزمایشگاهی کنترل

 9. سیستم مدیریت باطری در خودروهای الکتریکی هیبریدی

 10. کنترل سیستم توپ معلق مغناطیسی

 11. کنترل مد لغزشی برای سیستم ترمز ضد قفل

 12. کنترل بهینه ماهواره

 13. کنترل مود لغزشی ترمینال

 14. کنترل تطبیقی بازوی ربات دو لینکی

 15. کنترل تطبیقی بازوی ربات

 16. کنترل موتور القایی بدون حسگر

 17. کنترل پیش بین توربین بادی

 18. کنترل مقاوم توربین بادی بدون حسگر

==================================================

conjdarak@yahoo.com  

شماره همراه در تمامی ایام هفته و ساعت های 10 الی   16       09386638738          

 

 
تاریخ : شنبه 93/4/21 | 5:42 عصر | نویسنده : مصطفی | نظر

چکیده

سیستم توپ و میله یک وسیله آزمایشگاهی با دینامیکهایی که شدیدا غیر خطی است . در این پروژه هدف ما بررسی عاملهای غیرخطی و اثر کوپلینگ وطراحی کنترل کننده هایی برای کنترل موقعیت توپ در سیستم توپ و میله است . برای طراحی تنظیم کننده خطی بهینه(LQR)[1] دینامیکهای کوپلینک و دو درجه آزادی را بررسی می کنیم . پارامترهای LQR با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)[2] بدست می آید . برای خطی سازی حول نقطه تعادل سیستم از روش ژاکوبین استفاده شده است . با مقایسه کارایی LQRومطالعه اثر ساده سازی فرضیات ، دو استراتژی کنترل طراحی و پیاده سازی شده است . کنترلتناسبی ، انتگرالی ، مشتقی (PID)[3] از استراتژی کنترل غیر مدل پایه ، ترکیب PIDو LQRاز ترکیب استراتژی های کنترل مدل پایه وغیر مدل پایه می باشد . نتایج آزمایش در این مقاله ثابت می کند که استراتژی های کنترل مدل پایه نسبت به غیر مدل پایه یا ترکیب کنترلرها در سیستم توپ ومیله کارایی کمتری دارد . علاوه بر این دینامیک های کوپلینگ نشان داده شده نتواتست ساده سازی فرضیات در طراحی کنرلر را بر طرف نماید.

کلید واژه : توپ و میله ، کنترلر تناسبی انتگرالی مشتقی ، تنظیم کننده خطی بهینه ، الگوریتم ژنتیک

برای سفارش می توانید با conjdarak@yahoo.com   یا با شماره 09386638738 تماس برقرار کنید.تاریخ : پنج شنبه 93/4/19 | 11:40 عصر | نویسنده : مصطفی | نظر


 • ماه موزیک | راه بلاگ | تک تاز بلاگ